PRIVAATSUSPOLIITIKA

Valga Romuring MTÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on andmed, mida Valga Romuring MTÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil
veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
ostu või tellimuse sooritamisel meie e-keskkonnas (Valga Romuring MTÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit)

KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Valga Romuring MTÜ tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest sündmustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutab Valga Romuring MTÜ ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Valga Romuring MTÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Valga Romuring MTÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on võistluste ajavõtu süsteemi haldamine.

Peale osaluspileti ostmist avalikustame veebilehel võistleja nime, võistlusauto margi ja numbri, võistleja klubinime ning võistleja asukoha.

Võistluspäeval ja sellele järgnevalt avalikustame veebilehel võistleja nime, võistlusauto margi ja numbri, võistleja klubinime ning asukoha võistlustulemuste rubriigis.

ISIKUANDMETE KAITSE

Valga Romuring MTÜ e-pood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

TURVALISUS

Kõik Valga Romuring MTÜ e-keskonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Valga Romuring MTÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes, eeldame, et olete tutvunud ning nõustute nende põhimõtetega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@valgaromuring.ee

Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.